Rast gəldiyiniz maraqlı hadisələrin foto və ya videosunu çəkmisinizsə, bunu daha geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün bu platformadan istifadə edə bilərsiniz. Biz sizin məlumatı bütün sosial şəbəkələrdə, axtarış sistemlərində və həmçinin öz kanallarımız vasitəsilə yayacağıq. Hadisə haqqında qısa məlumat, harada və nə vaxt baş verməsini də qeyd edin, çünki bu, xəbərin dəqiqliyini əks etdirən məqamlardır. Belə olduqda sizin xəbər dürüstlüyü ilə seçiləcək. Xəbərin müəllifi olaraq adınızı da yazmağı unutmayın.
Bir çox informasiya resursları internet istifadəçiləri tərəfindən çəkilən hadisələrin videolarını müəllifliyi qeyd etmədən yayır. Biz sizin müəlliflik hüquqlarınıza hörmətlə yanaşırıq. Yerləşdirdiyiniz xəbərlərin müəllifliyi sizə məxsusdur.

Qeyd: ELMedia göndərilən xəbərlərin dərc edilib edilməməsi hüququnu özündə saxlayır.